Phòng Kinh doanh: Ms.HƯNG
0908214450

docklandsaigon@gmail.com

MẶT BẰNG TẦNG VÀ CĂN HỘ DOCKLANDS SÀI GÒN

MẶT BẰNG TẦNG VÀ CĂN HỘ DOCKLANDS SÀI GÒN

Mặt bằng tổng thể DockLands Saigon từ trên cao

CÁC LOẠI CĂN HỘ DOCKLANDS

Căn hộ thông minh 74.16m2

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

Căn hộ thông minh 96.69m2

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

Căn hộ thông minh 108.91m2

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17


Căn hộ Thiết kế Thanh Lịch

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17


Căn hộ Thiết kế Sang Trọng

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CĂN HỘ

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

0 nhận xét:

Đăng nhận xét